ỐC VÍT - BU LÔNG CÁC LOẠI

Bản Lề Bật Tủ
Bản Lề Bật Tủ
Pát sắt hộp ray
Pát sắt hộp ray
Pát góc sắt
Pát góc sắt
Khóa lục giác các loại
Khóa lục giác các loại
Bánh xe nhựa
Bánh xe nhựa
Dây xích
Dây xích
Cây sắt uốn theo mẫu
Cây sắt uốn theo mẫu
Tay nắm tủ
Tay nắm tủ
Các loại phụ kiện nhựa
Các loại phụ kiện nhựa
Thanh tăng đưa bàn
Thanh tăng đưa bàn
Bản lề bật tủ
Bản lề bật tủ
Ốc lục giác chìm
Ốc lục giác chìm
Hai đầu răng
Hai đầu răng
Pát giường sắt
Pát giường sắt
Pản lề
Pản lề
Mâm xoay bàn - ghế
Mâm xoay bàn - ghế
Hộp pát giường
Hộp pát giường
Đinh dù - Chân điều chỉnh
Đinh dù - Chân điều chỉnh