ỐC VÍT - BU LÔNG CÁC LOẠI

Bản Lề Bật Tủ
Bản Lề Bật Tủ
Thanh Tăng Đưa Bàn
Thanh Tăng Đưa Bàn
Các Loại Phụ Kiện Nhựa
Các Loại Phụ Kiện Nhựa
Ốc Lục Giác Chìm
Ốc Lục Giác Chìm
Hai Đầu Răng
Hai Đầu Răng
Ốc Cấy - Tán Ngang
Ốc Cấy - Tán Ngang
Pát Gường Sát
Pát Gường Sát
Gia Công - Hộp Chân Không Các Loại
Gia Công - Hộp Chân Không Các Loại
Dây Xích
Dây Xích
Cây Sắt Uốn Theo Mẫu
Cây Sắt Uốn Theo Mẫu
Tay Nắm Tủ
Tay Nắm Tủ
Đinh Dù - Chân Điều Chỉnh
Đinh Dù - Chân Điều Chỉnh
Hộp Pát Gường
Hộp Pát Gường
Pát Bàn Trà
Pát Bàn Trà
Pát Sắt L
Pát Sắt L
Pát Sắt Hộp Ray
Pát Sắt Hộp Ray
Khóa Lục Giác Các Loại
Khóa Lục Giác Các Loại
Ray Tủ - Thanh Trượt
Ray Tủ - Thanh Trượt
Mâm Xoay Bàn - Ghế
Mâm Xoay Bàn - Ghế